Շինարարական ոլորտը կարող է բավականին ռիսկային լինել, խնդիրներ կարող են ծագել շինարարության տարբեր փուլերում և տարբեր  պատճառներով։ Հետևանքը միշտ նույնն է՝ ֆինանսական մեծ կորուստներ և քայքայված նյարդեր։ Եթե շինարարական գործունեությամբ եք զբաղվում կամ կցանկայիք զբաղվել, բայց ռիսկերը ձեզ վախեցնում են, ապա ռիսկերից ապահովագրվելու ամենահեշտ և արդյունավետ միջոցը շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրության ձեռքբերումն է։

Ի՞ՆՉ Է ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրությունը ներառում է հետևյալ երեք հիմնական բաղադրիչները՝

 • շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում օգտագործվող նյութերի, գույքի /ներառյալ մեքենա-սարքավորումների/ ապահովագրությունը,
 • շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում երրորդ անձանց պատճառված վնասների ապահովագրությունը,
 • շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացնողի աշխատակիցների դժբախտ պատահարներից ապահովագրությունը:

Ի՞ՆՉՆ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

Շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրության պայմանագրով կարելի է ապահովագրել՝

 • Շինմոնտաժային գույքը,
 • Երրորդ անձանց հանդեպ Ապահովադրի պատասխանատվությունը,
 • Ապահովադրի աշխատողներին՝ շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքում դժբախտ պատահարներից,
 • Թողարկումից հետո երաշխիքային պարտավորությունները:

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

Ապահովագրություն կարող է իրականացվել մասնավորապես հետևյալ ռիսկերից՝

 • հրդեհ, պայթյուն, կայծակի հարված, թռչող սարքերի ընկնելը,
 • տարերային աղետներ,
 • գետնի նստվածք,
 • գրունտային ջրերով ողողում,
 • ապահովագրված գույքի վնասմանն ուղղված երրորդ անձանց կանխամտածված գործողությունների, կոտրանքի միջոցով գողություն, կողոպուտ, ավազակություն,
 • ինժեներական ցանցի վթար (ջրամատակարարման, ջեռուցման, կոյուղու),
 • մոնտաժման սխալներ,
 • օբյեկտի փլուզում կամ վնասում,
 • շինհրապարակում տեղի ունեցած որևէ այլ հանկարծակի և չկանխատեսված իրադարձություններ:

ՈՐՏԵՂԻ՞Ց ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի գլխամասային գրասենյակից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի մասնաճյուղից և գործակալական գրասենյակներից

ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ապահովագրական գործակալներից

Պատվիրելով (+37460) 50 00 60 շուրջօրյա հեռախոսահամարով