1. Ի՞ՆՉ Է «TRAVEL BOX» ԾՐԱԳԻՐԸ

«TRAVEL BOX» ծրագիրն արտերկիր մեկնողների աջակցության ապահովագրություն է՝
նախատեսված բազմակի ուղևորությունների մեկնող անձանց համար:

2. Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Ծրագրի շրջանակներում ապահովագրվում է մինչև 85 տարեկան ցանկացած ֆիզիկական
անձ:

3. Ի՞ՆՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՀԱՏՈՒՑՎՈՒՄ

«TRAVEL BOX» ծրագրի շրջանակներում հատուցման ենթակա են՝

  • անհետաձգելի (շտապ) բժշկական ծառայության ծախսերը,
  • բուժտրանսպորտային ծառայությունների ծախսերը,
  • հայրենադարձության հետ կապված ծախսերը,
  • ծախսերը, որոնք իրականացվել են Ապահովագրական պատահարի մասին Աջակցող ընկերությանը կամ Ապահովագրողին տեղեկացնելիս:

4. Ի՞ՆՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹ Է ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ապահովագրական գումար՝ 30 000 ԵՎՐՈ
Ապահովագրության տարածք՝ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀ
1 տարվա ընթացքում ուղևորությունների քանակ՝ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ

Ապահովագրության ժամկետ Տարեկան ապահովագրավճար
1 տարվա ընթացքում 15 օր 4 000 ՀՀ դրամ
1 տարվա ընթացքում 30 օր 6 000 ՀՀ դրամ
1 տարվա ընթացքում 60 օր 9 000 ՀՀ դրամ
1 տարվա ընթացքում 90 օր 12 000 ՀՀ դրամ

 

5.Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

5.1. Ապահովագրվող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ,
5.2. Պայմանագիր կնքող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ (եթե վերջինս
Ապավագրվող անձը չէ):

6. Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Շտապ բժշկական օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ Է կապ հաստատել մեր
գործընկեր «Եվրոպ ասսիսթանս ԱՊՀ» աջակցող կազմակերպության հետ՝ նշված շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներից մեկով`

Ռուսաստան և այլ երկրներ +7 495 787 21 78
Թուրքիա +90 212 337 20 93
Հունաստան +30 289 704 17 77

 

7. ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

7.1. «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»-ի ապահովագրության պայմանագիրը ընդունվում է աշխարհի
բոլոր դեսպանատների և հյուպատոսությունների կողմից,
7.2. 65-ից բարձր տարիքի անձի համար ապահովագրավճարը չի ավելանում, եթե ընտրված է
միայն հայրենադարձության հետ կապված ծախսերի ռիսկը
7.3. Չհատուցվող գումար չի կիրառվում,
7.4. Մենք ապահովում ենք շուրջօրյա և բազմալեզու սպասարկում